Om oss

Vi är en liten förskola som ligger vid Viksjö Centrum i Järfälla kommun
Vi är ett personalkooperativ där vi  personal driver förskolan med kommunala medel.
Vi är en ekonomisk förening och bedriver verksamheten helt utan vinst intresse.
Vi har en en barngrupp på 24 barn i åldrarna 1-5 år.
Barngruppen delas in i åldersindelade grupper på förmiddagarna för att utöva aktiviteter på deras nivå.
Vår kokerska handlar sina råvaror på ICA Viksjö och tillagar all mat i köket.

Vi som jobbar på Axet

Eva Skoglund
Karin Forslöv
Elisabeth Hasselqvist
Adam Forslöv
Elene Orchard